Reparació d’equipaments mecànics i elèctrics de plantes de tractament d’aigües i plantes depuradores

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Planificar el manteniment correctiu d’equipaments i canonades d’acord amb els protocols establerts.

Reparar avaries senzilles en equipaments mecànics i elèctrics, canonades i conduccions, emplenant els partes de manteniment establerts.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a millorar els seus coneixements sobre el manteniment de diferents elements mecànics i elèctrics propis d’instal·lacions de tractament d’aigües.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. El sistema mètric decimal.
 2. Unitats de mesura.
 3. Màquines i eines bàsiques.
 4. Muntatges mecànics.
 5. Flux laminar i flux turbulent.
 6. Volum, cabal i pressió.
 7. Cabal mitjà, mínim, màxim i pic.
 8. Cabalímetres.
 9. Pèrdua de càrrega.
 10. Electromagnetisme.
 11. Relació entre electricitat i electromagnetisme.
 12. Alta i baixa tensió.
 13. Coneixements bàsics d’autòmats programables.
 1. Interpretació de plànols.
 2. Diagnosi d’avaries: control i seguiment.
 3. Control de recanvis.
 1. Connexions.
 2. Sistemes al buit i a pressió.
 3. Reparacions i manteniment.
 4. Tècniques bàsiques de soldatge.
 5. Bombes i instal·lacions de bombeig.
 6. Vàlvules.
 7. Motors.
 8. Cintes transportadores.
 9. Sistemes d’aire.
 10. Altres equipaments instal·lats a una EDAR/ETAP.
 1. Corrent continu i altern.
 2. Circuits elèctrics.
 3. Transformació de l’energia elèctrica en calor.
 4. Metrologia elèctrica.
 5. Màquines i eines pel cablatge elèctric.