Suport Vital Bàsic

Suport vital bàsic

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

Aplicar tècniques de suport vital bàsic optimitzat en situacions de risc vital, segons el protocol establert.

Realitzar atenció sanitària bàsica front a diferents situacions d’emergència

Donar el suport a l’embarassada davant d’un part imminent, seguint un procediment.

Aplicar els procediments d’actuació inicial vers un pacient traumatitzat, seguint els protocols.

Descriure la informació sobre l’estat clínic del pacient i la manera de transmissió al centre coordinador, quan així ho demani el protocol.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que vulguin adquirir coneixements sobre suport vital de nivell bàsic, com l’actuació davant politraumatismes, parts i emergències respiratòries i cardiocirculatòries.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Tècniques de suport a la ventilació en adults i en l’edat pediàtrica
 2. Tècniques de suport a la circulació en adults i en l’edat pediàtrica
 1. Epidemiologia
 2. Biomecànica del trauma
 3. Valoració i control de l’escena
 4. Valoració inicial del pacient amb politraumatisme
 5. Valoració, suport i estabilització de les lesions traumàtiques
 6. Atenció inicial en traumatismes
 7. Connotacions especials del pacient –pediàtric, ancià o gestant– amb trauma
 8. Amputacions
 9. Explosió
 10. Esclafament
 11. Embenat
 12. Cura i tracte de les lesions cutànies
 1. Símptomes i signes clínics propis de patologies cardiovasculars
 2. Principals patologies circulatòries
 3. Símptomes i signes clínics propis d’una patologia respiratòria aguda
 4. Principals patologies respiratòries
 5. Actuació sanitària inicial en patologies cardiocirculatòries agudes
 6. Actuació sanitària inicial en patologies respiratòries agudes
 1. Símptomes principals en patologies neurològiques i psiquiàtriques
 2. Signes d’alarma davant d’emergències neurològiques i psiquiàtriques
 3. Patologies principals neurològiques i psiquiàtriques
 4. Signes d’alarma davant de quadres d’intoxicació i enverinament
 5. Quadres infecciosos greus amb alteració de la consciència (respiratoris abdominals, urològics, neurològics, septicèmia)
 1. Fisiologia de l’embaràs i desenvolupament fetal
 2. Fisiologia del part: fases de progrés i evolució; mecànica i valoració del treball de part. Signes de part imminent
 3. Patologia més freqüent de l’embaràs i el part
 4. Protocols d’actuació en funció del tipus de situació d’emergència de l’embarassada i fase de la mecànica del part
 5. Cures sanitàries inicials al nounat. Test d’Apgar. Protecció del nounat.
 6. Cures a la mare durant el deslliurament. Precaucions i protocols bàsics d’atenció
 1. Conjunt mínim de dades
 2. Senyals de gravetat
 3. Registre Utstein (aturada cardiorespiratòria)
 4. Sistemes de comunicació dels vehicles de transport sanitari
 5. Protocols de comunicació amb el centre coordinador