Tècniques de comunicació amb persones dependents des de les institucions

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Saber explicar les necessitats que presenten les persones amb dificultats comunicatives en la seva vida diària.
 • Aprendre a seleccionar i fer servir les tècniques de comunicació verbal i no verbal adequades a un context determinat.
 • Saber com identificar els contextos i les característiques interactives de cada situació en casos de comunicació entre professionals i usuaris, així com els principals recursos i estratègies d’actuació que afavoreixen la comunicació.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre la manera en què els professionals de les institucions s’han de comunicar amb persones que pateixen dificultats comunicatives de diferents tipus, tant pel que fa a l’adaptació del llenguatge com pel que fa a l’ús de tècniques concretes específiques per a cada cas.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

 

Unitats temàtiques

 1. Procés de comunicació: característiques.
 2. Barreres en la comunicació: interferències i sorolls.
 3. Pautes per millorar la comunicació amb l’usuari: claredat, senzillesa, atenció i empatia.
 4. Tècniques bàsiques de comunicació no verbal.
 5. Adaptació del lèxic de les institucions a les característiques de l’usuari.
 6. Comunicació amb els familiars i l’entorn de l’usuari.
 1. Necessitats especials de comunicació.
 2. Estratègies i recursos d’intervenció comunicativa.
 3. Sistemes alternatius de comunicació.
 4. Ajudes tècniques per a la comunicació alternativa i augmentativa.
 5. Tècniques de comunicació amb malalts d’Alzheimer.
 1. Reconeixement de les situacions de risc: protocols i normes sobre quan intervenir. Avisos als professionals responsables.
 2. Tècniques d’actuació urgent.
 3. Manteniment de les farmacioles.
 1. Aplicació d’operacions de rentat de materials sanitaris.
 2. Procés de desinfecció. Mètodes i materials.
 3. Procés d’esterilització. Mètodes i materials.
 4. Prevenció d’infeccions.
 5. Eliminació de residus sanitaris.
 6. Prevenció de riscos laborals en les tasques de rentat del material sanitari.