Tècniques de disseny gràfic corporatiu

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Aplicar criteris d’identitat corporativa traslladant-los de manera creativa al disseny publicitari i al mitjà de publicació.
 • Analitzar les característiques de diferents tipus de materials de promoció publicitària i informativa en diferents suports, convencionals i en línia.
 • Aplicar tècniques de comunicació persuasiva i identificar els estils propis de la comunicació comercial i informativa de l’empresa per a l’elaboració i difusió de materials de promoció publicitària.
 • Seleccionar continguts, imatges i textos necessaris per a l’elaboració de fullets, cartells i materials senzills de promoció publicitària, d’acord amb criteris preestablerts i respectant la normativa vigent i identitat corporativa.
 • Elaborar esborranys de materials de promoció publicitària, fullets i cartells no complexes, aplicant tècniques de disseny i fent servir aplicacions informàtiques de disseny a nivell d’usuari.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre el disseny com a manera de promocionar els productes, continguts o missatges que es vulguin comunicar des de l’àmbit corporatiu.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Identitat corporativa.
 2. Imatge gràfica.
 3. Disseny gràfic i comunicació corporativa.
 4. Elaboració d’un brífing per a una agència de publicitat.
 1. Principis i elements de composició.
 2. Estils de comunicació persuasiva i no persuasiva.
 3. Elaboració de missatges de promoció publicitària pels materials de màrqueting i comunicació.
 4. Fonts d’informació i bancs d’imatges.
 5. Selecció de continguts, imatges i textos per a materials de comunicació de l’empresa.
 1. La línia gràfica impresa: papereria corporativa.
 2. Tècniques de disseny gràfic en materials senzills de promoció publicitària.
 3. Utilització de programari de disseny gràfic en entorns d’usuari.