Tractament de residus urbans o municipals

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Identificar les operacions de tractament de residus urbans o municipals en plantes de tractament i abocadors.
 • Explicar les operacions d’abocament, extracció de biogàs, depuració de lixiviats, control i segellat de l’abocador.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que treballen en l’àmbit del tractament de residus urbans o municipals –o en la seva planificació– i també a persones que n’estiguin interessades.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Plantes de selecció
 2. Plantes de recuperació i reciclatge
 3. Funcionament i manteniment operatiu bàsic de maquinària i equips
 4. Fases dels processos de recuperació i reciclatge
 5. Processat dels residus segons la seva tipologia
 6. Compostatge
 7. Aplicació de normes de seguretat, salut i protecció del medi en la recuperació i reciclatge de residus urbans
 1. Tipus de valorització
 2. Valorització de residus segons la seva tipologia
 3. Valorització energètica o incineració
 4. Aplicació de normes de seguretat, salut i protecció del medi en la valorització de residus urbans
 1. Factors que determinen la ubicació d’un abocador
 2. Paràmetres de control de l’abocador
 3. Procés de tractament de lixiviats a l’abocador
 4. Mesures per a la reducció de l’impacte ambiental de l’abocador
 5. Aplicació de normes de seguretat, salut i protecció ambiental en l’abocament de residus urbans