Transport sanitari: diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la seva dotació material

Transport sanitari: diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la seva dotació material

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Fer el manteniment preventiu del vehicle comprovant els elements mecànics i elèctrics, del sistema de comunicacions i de seguretat del vehicle, d’acord amb el full de revisió diària.
 • Analitzar els procediments de neteja, desinfecció i esterilització del vehicle i manteniment sanitari d’aquest, determinant el mètode que cal aplicar segons el tipus de material.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones interessades a treballar al sector de la salut i, concretament, al transport sanitari. Tanmateix, és un curs obert a tots els perfils.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Elements mecànics, elèctrics i de seguretat del vehicle
 2. Motor
 3. Sistema de lubrificació i refrigeració.
 4. Sistema d’alimentació.
 5. Sistema d’engegada.
 1. Sistema de transmissió
 2. Sistema de frenat i alentiment.
 3. Sistemes antibloqueig.
 4. Sistemes d’embragatge.
 5. Caixa de canvis. Diferencials. Arbres de transmissió. Sistemes de control de tracció.
 6. Sistemes de direcció.
 7. Sistemes de suspensió
 8. Rodes
 1. Sistema elèctric, engegada i posada en marxa del generador de corrent, enlluernat i elèctrics auxiliars.
 2. Sistemes de senyals de llum i acústiques. Control de funcionament
 3. Sistemes de climatització.
 4. Seguretat activa i passiva
 5. Sistemes de comunicacions: fonaments, funció i components.
 1. Principis bàsics aplicables a la neteja i desinfecció del material sanitari.
 2. Material d’un sol ús i material reutilitzable.
 3. Procediment de neteja.
 4. Criteris de verificació i condicionament.
 5. Identificació dels riscos derivats de la manipulació de productes de neteja.
 1. Principis bàsics de la desinfecció i l’asèpsia.
 2. Desinfecció per mètodes físics.
 3. Desinfecció per mètodes químics.
 4. Identificació dels riscos derivats de la manipulació de productes de desinfecció.
 1. Principis bàsics.
 2. Mètodes d’esterilització.
 3. Mètodes de control d’esterilització.
 4. Fumigació.
 5. Identificació dels riscos derivats de l’esterilització.