Xarxes Associatives Culturals

Xarxes associatives culturals

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Analitzar les xarxes associatives culturals com a mitjà d’implementació de projectes d’animació cultural.
 • Establir vies per a la participació en projectes d’animació cultural que impliquin la participació de xarxes culturals.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones, de dins o fora de l’àmbit de la cultura, interessades a adquirir coneixements sobre les xarxes associatives culturals: quins tipus es poden diferenciar, quins mecanismes les defineixen, com es relacionen amb el territori, com hi intervé l’Administració Pública, etc.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari)

Unitats temàtiques

 1. Mecanismes de participació social i cultural
 2. Procés d’anàlisi i caracterització del teixit associatiu cultural en el marc del territori
 3. Estratègies de participació en l’àmbit de la cultura
 4. Identificació de la xarxa associativa cultural
 5. Valoració del marc legislatiu de la participació cultural
 1. Tipologia d’associacions i col·lectius en l’àmbit cultural
 2. Eines i protocols per al reconeixement de demandes de la xarxa associativa
 3. Sistemes d’organització i dinàmiques internes de les associacions culturals
 4. Mecanismes i nivells de participació associativa
 5. Anàlisi de les plataformes de coordinació entre xarxes associatives
 6. Identificació del mapa de les xarxes associatives de l’entorn
 7. Mecanismes d’adaptació a les necessitats especials de col·lectius específics dins del camp de la cultura
 1. Identificació del paper de l’Administració Pública en el suport associatiu
 2. Procediments per a l’obtenció de recursos públics i privats destinats a l’àmbit de la cultura
 1. Tècniques comunicatives aplicades a la participació cultural
 2. Habilitats de relació
 3. Habilitats administratives