Forn de Can Rafel

LIPTRANS SERVICES SL

Bar – Llar dels padrins

Tecnicreparauto Búger SL

Fusteria Can Felip

Bar parroquial Ca Rector

Can Rafel

Can Fiol

S´Hostal

LDA Isabel Tous Vidal