330.000 € en ajuts per al teixit empresarial de Santanyí

L’Ajuntament de Santanyí posa en marxa una nova línia d’ajuts juntament amb el Consell de Mallorca i el Govern Balear

L’ajuntament de Santanyí ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, destinats a empreses del municipi per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19.

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 329.978,04 €. Aquesta quantia és resultat de les següents aportacions: d’una banda, 109.992,68 del mateix Ajuntament de Santanyí; d’altra banda, 109.992,68 € provinents del Consell de Mallorca; i finalment, 109.992,68 € provinents de Govern de les Illes Balears.

L’import de la subvenció serà el resultat de dividir el crèdit pressupostari destinat a aquesta convocatòria entre tots els beneficiaris. En tot cas, l’import màxim de la subvenció per beneficiari és de 3.000,00 .

Les empreses que vulguin accedir han de de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Santanyí. S’entendrà per domicili fiscal l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Si voleu tramitar aquests ajuts del municipi de Santanyí, ho podeu fer a través del portal web de l’Ajuntament de Santanyí.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.