Més de 156.000 € en ajuts per al teixit empresarial de Lloseta

L’Ajuntament de Lloseta posa en marxa una nova línia d’ajuts amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme

L’ajuntament de Lloseta ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, destinats a empreses del municipi per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19.

El total dels ajuts per a les empreses de Lloseta suposa 156.762,04 €, amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Lloseta per a afrontar part de les pèrdues patides per la COVID-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

La quantitat de la convocatòria serà de 40.881,02 € a càrrec del Consell de Mallorca; 40.881,02 € a càrrec del Govern Balear i 75.000,00 €, a càrrec de l’ajuntament, quanties ja transferides a la Fundació Mallorca Turisme. El crèdit total previst per aquesta convocatòria és de 156.762,04 €, amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme.

L’ajuda serà de 1.000,00 € per centre de treball o establiment, aplicable a tot el teixit productiu empresarial del municipi de Lloseta, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 2.000,00€).

Les empreses que vulguin accedir han de de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Lloseta. S’entendrà per domicili fiscal l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Si voleu tramitar aquests ajuts del municipi de Lloseta, ho podeu fer a través del portal web ajutsmallorca.cat.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.