COM ESCRIURE A INTERNET. REDACCIÓ 2.0

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

L’alumne podrà desenvolupar-se dins el sector, escriure textos de qualitat per a internet i aprendre les regles de regeixen la confecció d’un text en la xarxa, així com realitzar cerques eficaces a internet i confeccionar amb èxit un bloc.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre les
tècniques de redacció en el context de la comunicació en línia.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web
(nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Lectura i escriptura en l’era digital. Internet com a nou canal de comunicació.
 2. Introducció a Internet. Diferents tipus de formats en Internet (cercadors, llocs web, blocs, xarxes socials, fòrums, etc.).
 3. Comportament de l’internauta. Diferències respecte del lector tradicional. Interactivitat.
 4. Seguiment dels ulls o Eye tracking. El punt d’accés a la pàgina. Patró de lectura F i altres patrons. Aplicacions.
 5. El futur del text a Internet
 1. Definició d’usabilitat. Mesura de la usabilitat d’un text.
 2. La pantalla. Aspectes tècnics de l’escriptura en Internet.
 3. Piràmide invertida: definició i ús. Justificació del seu ús per presentar contingut a la xarxa.
 4. Construcció de la piràmide invertida. Ús de la veu passiva. Ús dels dos punts. Paraules que no funcionen en un títol. Minimitzar la puntuació.
 5. Longitud del text. Paginació.
 6. Titulació del contingut.
 7. Pautes d’escriptura en edicions impreses que no s’apliquen a les edicions digitals.
 8. Fórmules no ajustades al format de pir.
 9. Trencar la uniformitat del text.
 10. Escriptura i optimització en motors de cerca. Importància del contingut. Definició de SEO i factors interns bàsics.
 11. La importància dels enllaços en el SEO: enllaços entrants, títol de l’enllaç i pagerank.
 1. Introducció als motos de cerca i als directoris. Selecció de les fonts: fonts fiables. Drets d’autor.
 2. Cerca d’informació amb Google. Cerca especialitzada.
 3. Cerca de llibres, llibres electrònics i recursos literaris.
 4. Cerca de notícies.
 5. Directori de recursos a Internet per a periodistes i escriptors
 1. Llibre d’estil per a redactors 2.0. Errors i incorreccions més freqüents. La figura del Gestor de Comunitats.
 2. Escriure notícies en la xarxa. Immediatesa. Interactivitat. Objectivitat. L’ús d’hams. L’ús de cites. Recopilació de recursos relacionats.
 3. Escriure en llenguatge publicitari a la xarxa. Pautes de redacció. Creació de butlletins electrònics. El problema de l’spam. Facebook com a plataforma comercial.
 4. Escriure un bloc. Estratègies per a un bloc d’èxit. Fidelitat a la temàtica. Periodicitat.
 1. Què és un bloc. Característiques. Tipus de blocs. Parts d’un bloc. Estructures d’una publicació.
 2. Plataformes en línia per a la creació de blocs: Blogger i WordPress. Escollir la plataforma.
 3. Altres plataformes per a la creació de contingut (Tumbrl, Joomla, Blogia).
 4. Creació d’un bloc amb Blogger.
 5. Com redactar: estil, to, etiquetatge, aplicació del SEO.
 6. Posicionament i publicitat del bloc. Introducció al SEO. Relació i vincle del bloc amb les xarxes socials, des del màrqueting viral fins a les errades que no es poden cometre.
 7. Cometaris en el bloc. Relació amb els lectors.
 8. Seguretat en el bloc.
 9. Seguiment del bloc: RSS, Google Reader.
 10. Guanyar diners amb un bloc. Aconseguir visites. Google Adsense. Gestió dels banners.
 11. Analítica del bloc: estadístiques, conversions, ROI.