Cures en català (grup matí)

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

  • Aprendre el vocabulari i la fraseologia habituals per poder atendre en català l’usuari o pacient oralment i resoldre les necessitats quotidianes del lloc de feina.
  • Facilitar eines perquè l’aprenent tengui a l’abast models orals de comunicació amb l’usuari o pacient, perquè pugui comunicar-s’hi en català bàsic, a fi d’atendre’l en aquesta llengua.

HORARI

Matí: dimarts i dijous, de 09:30 h a 11.30 h

 

CERTIFICACIÓ

ATENCIÓ: L’ASSISTÈNCIA A AQUEST TALLER NO CERTIFICA CAP NIVELL DE CATALÀ. NO S’ATORGA CAP CERTIFICAT D’ASSOLIMENT DE CONEIXEMENTS. 

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 80 % de la durada d’un curs obtindran un certificat d’assistència.

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 80 % de la durada d’un curs, i que, a més, en superin satisfactòriament l’avaluació, obtindran un certificat d’aprofitament.

Les absències superiors als límits fixats (20 %), encara que estiguin justificades,  suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència i el certificat d’aprofitament. Per tant, no s’admetrà cap justificant d’absència.

 

ADMESOS I EXCLOSOS

La setmana anterior a l’inici del curs, per correu electrònic, es comunicarà a les persones inscrites al curs si hi estan admeses.

Si queden persones excloses dels tallers, formaran part d’una llista d’espera. Podran optar a una plaça si hi ha baixes abans de l’inici del curs o renúncies durant les tres primeres sessions.

Si en iniciar-se el taller, es detecta que una persona no s’ajusta al perfil de destinataris, haurà de renunciar a la plaça.

 

ANUL·LACIONS

L’organització es reserva el dret d’anul·lar els tallers, si no hi ha hagut una inscripció mínima d’alumnes. En aquest supòsit, es comunicarà als alumnes que s’hi hagin inscrit.

 

BAIXES I RENÚNCIES

Les persones admeses que, per qualsevol causa, no puguin assistir a un curs, ho han de comunicar per correu electrònic (formacio@mallorcactiva.cat), abans de l’inici de l’activitat formativa. Si un cop començat el curs algun alumne vol renunciar-hi, també cal que ho comuniqui per correu electrònic.

A qui s’adreça?

Els cursos s’adrecen a població de 16 anys o més, amb coneixements nuls o escassos de català oral, que facin feina o vulguin fer-ne en l’àmbit del treball de cures (personal que fa tasques de cura domiciliàries, personal de residències, personal sanitari, estudiants del grau mitjà d’FP Tècnic en cures auxiliars d’infermeria, etc.). Tindran prioritat els professionals en actiu.

Requisits

Coneixements nuls o escassos de català oral. Tindran prioritat els treballadors en actiu i les places s’atorgaran per ordre d’inscripció.

Unitats temàtiques