Emergències sanitàries

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Conèixer les emergències sanitàries més freqüents.
 • Adquirir destreses a l’hora de realitzar el suport vital bàsic i avançat.
 • Aprendre a actuar amb efectivitat front als diferents tipus d’emergències.
 • Conèixer les emergències més freqüents en pediatria.
 • Aprendre a fer un triatge i a transportar de manera correcta els pacients.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre les principals emergències sanitàries en cada camp i com fer-hi front.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. L’aturada cardiorespiratòria.
 2. Suport vital bàsic.
 3. Suport vital avançat.
 4. Cures després de la reanimació.
 1. Dolor toràcic.
 2. Insuficiència cardíaca.
 3. Infart agut de miocardi.
 4. Crisi hipertensiva.
 5. Dispnea.
 6. Crisi asmàtica.
 7. Pneumotòrax espontani.
 8. Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).
 9. Tromboembòlia pulmonar.
 10. Edema agut de pulmó cardiògen.
 11. Xoc.
 1. Politraumatisme.
 2. Traumatisme cranioencefàlic.
 3. Fractures.
 4. Cervicàlgia.
 1. Crisi d’epilèpsia
 2. Accident cerebrovascular.
 3. Síndrome meníngia.
 4. Síncope.
 5. Vertigen.
 6. Cefalees.
 1. Hemorràgia digestiva alta.
 2. Hemorràgia digestiva baixa.
 3. Gastroenteritis aguda.
 4. Pancreatitis aguda.
 5. Ascites.
 6. Litiasi biliar.
 1. Còlic nefrític.
 2. Insuficiència renal aguda.
 3. Infeccions urinàries.
 4. Hematúria.
 1. Hipoglucèmia.
 2. Cetoacidosi diabètica.
 3. Coma hiperosmolar.
 4. Alteració de l’equilibri àcid-bàsic.
 1. Presència d’un cos estrany a l’oïda.
 2. Presència d’un cos estrany a la fosa nasal.
 3. Presencia d’un cos estrany a la faringe.
 4. Epistaxi.
 5. Otitis externa.
 6. Rinitis.
 7. Sinusitis.
 8. Amigdalitis
 9. Paràlisi facial idiopàtica.
 1. Conjuntivitis.
 2. Ull vermell.
 3. Blefaritis.
 4. Traumatisme ocular.
 5. Cos estrany.
 6. Glaucoma.
 1. Dismenorrea.
 2. Metrorràgia.
 3. Vulvovaginitis.
 4. Embaràs ectòpic.
 5. Preeclàmpsia i eclàmpsia.
 6. Part.
 1. Aspectes per considerar en el suport vital bàsic en pediatria.
 2. Síndrome febril.
 3. Patologies respiratòries.
 4. Gastroenteritis.
 1. El triatge.
 2. El transport de pacients.