Envelliment saludable

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

Desenvolupar estratègies d’intervenció que propiciïn un envelliment saludable.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones que vulguin formar-se en el camp de la millora de les condicions de vida de les persones en fer-se grans, atenent als criteris socials i sanitaris que els envolten i entenent l’objectiu, el mètode i les eines dels professionals que se’n fan càrrec.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Introducció als conceptes clau sobre el fenomen de l’envelliment demogràfic, l’envelliment saludable i l’enfocament de curs vital.
 2. Dret a la salut de les poblacions al llarg de la seva vida.
 1. Gestió de la discriminació, els estereotips i els prejudicis associats a l’edat.
 2. El paper dels professionals: sensibilització i capacitació dels actors involucrats en la prestació de serveis a les persones majors.
 3. Intervencions eficaces per a la promoció de l’envelliment saludable.
 1. La identificació de necessitats des de la perspectiva de les persones majors i en el context local.
 2. Les condicions de salut i els determinants socials de la salut.
 3. Prioritats d’intervenció. Disseny d’una intervenció.
 1. Criteris generals per a l’elaboració d’un sistema d’indicadors pel seguiment i l’avaluació de les intervencions per un envelliment actiu.
 1. Disseny d’una intervenció sociosanitària en el context local.
 2. Formulació del treball final: context demogràfic, polític, econòmic, de salut i social a l’àmbit local del pacient.
 3. Identificació, avaluació i priorització de les necessitats d’atenció a la salut de persones majos en el seu context.
 4. Planificació de la intervenció ajustada al context local.