Implantació d’espais comercials

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Interpretar la informació que defineix la distribució i l’organització d’un espai comercial.
 • Analitzar els elements interiors que determinen la implantació de l’espai comercial a partir de la definició d’un espai i d’una informació determinada.
 • Analitzar els elements exteriors que determinen la implantació de l’espai comercial a partir de la definició d’un espai i d’una informació determinada.
 • Elaborar un projecte d’implantació d’un establiment comercial a partir de diferents informacions de base sobre elements interns i externs determinats d’acord amb la normativa local per establiments comercials.
 • Estimar l’organització dels recursos humans i materials, així com la distribució interna d’un establiment, tenint present els processos d’implantació d’un espai comercial.
 • Analitzar diferents tendes o supermercats virtuals per identificar-ne els elements que configuren l’aparador virtual en una implantació comercial.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre aspectes com la localització, l’organització, el disseny, la distribució i la promoció d’espais comercials.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. El punt de venda i al superfície comercial.
 2. Màrqueting en el punt de venda: el marxandatge.
 3. Relacions entre fabricants i superfícies comercials.
 4. Normativa aplicable a les superfícies comercials.
 5. Espais mínims: nombre i dimensió dels passadissos.
 6. Accés. Barreres d’accés i dret d’admissió.
 7. Protecció al consumidor: informació i publicitat en el punt de venda.
 8. Consumidors amb necessitats especials o sensibles.
 9. Seguretat i higiene aplicada a les sales de vendes. Seccions especials.
 1. El comportament del consumidor: què/qui/per què/com/quan/on/quant es fa servir la compra?
 2. Diferències entre comprador i consumidor.
 3. Tipus de clients i unitats de consum.
 4. Determinants interns del comportament del consumidor.
 5. Determinants externs del comportament del consumidor.
 6. La segmentació de mercats i punts de venda. Especialització dels establiments comercials.
 7. Impacte del marxandatge en el procés de decisió de compra i el comportament del consumidor.
 8. Aplicació de la teoria del comportament del consumidor a la implantació d’espais comercials. Punts calents i freds.
 1. Distribució de l’espai interior.
 2. Dimensió de l’espai comercial interior.
 3. Elements interiors de l’establiment comercial.
 4. Ambient de l’establiment.
 5. Distribució de passadissos. Situació.
 6. Implantació de les seccions.
 7. Disposició del mobiliari.
 8. Utilització d’aplicacions informàtiques de disseny interior de l’espai comercial.
 1. Promoció visual de l’establiment.
 2. Tractament promocional de l’espai exterior de l’establiment.
 3. Elements externs de l’establiment comercial.
 4. Tipus de rètols exteriors.
 5. Il·luminació exterior.
 6. El tendal i la seva col·locació.
 7. L’aparador.
 8. El vestíbul de l’establiment.
 9. Normativa i tràmits administratius en la implementació externa d’espais comercials oberts. Normativa municipal.
 1. Recursos humans i materials en l’organització del punt de venda.
 2. Planificació del treball.
 3. Pressupostos d’implantació.
 1. Màrqueting i comercialització en línia de béns i serveis.
 2. Diferències i complementarietat entre la implantació física i implantació virtual d’un negoci.
 3. Característiques d’internet com a canal de comunicació i comercialització de productes.
 4. Objectius de la tenda i el supermercat virtual.
 5. La venda electrònica front als webs informatius.
 6. Anàlisi de l’espai comercial virtual.