Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Seleccionar i preparar els materials i instruments per facilitar l’observació i/o exploració dels usuaris d’acord amb el protocol establert i a les indicacions del responsable del pla de cures.
 • Aplicar els procediments de neteja i desinfecció de materials i instruments d’ús comú en l’atenció higiènica i en les cures sanitàries bàsiques i descriure els processos de recollida de mostres.
 • Executar les ordres de preinscripció d’administració de medicaments per via oral, tòpica i rectal, precisant el material que cal fer servir en funció de la tècnica demanada.
 • Efectuar les tècniques de trasllat, mobilització i acompanyament quan un usuari deambula, en funció del seu grau de dependència.
 • Descriure les tècniques bàsiques sanitàries d’urgències i de primers auxilis determinant la més adient en funció de la situació.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre algunes de les tècniques més rellevants a l’hora d’oferir atenció sociosanitària des d’institucions.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Situacions especials: usuaris sense família i famílies desestructurades.
 2. Observació i registre de l’evolució funcional i el desenvolupament d’activitats d’atenció física.
 3. Tipus d’ajuts tècnics i tecnològics per a la vida quotidiana.
 1. Anatomofisiologia i patologies més freqüents.
 2. Participació en la mesura de constants vitals.
 3. Participació a l’hora d’administrar medicació.
 4. Medicació en el cas de persones diabètiques.
 5. Col·laboració en l’aplicació de tècniques de teràpia amb aerosols i amb oxigen.
 6. Col·laboració en l’aplicació de tractaments locals i mètodes de fred-calor.
 7. Ús de materials per a la medicació.
 8. Riscos dels medicaments.
 9. Prevenció de riscos laborals en les tasques sanitàries.
 1. Principis anatomicofisiològics del sosteniment i el moviment del cos himà. Patologies més freqüents. Biomecànica de les articulacions.
 2. Principis anatomicofisiològics del sistema nerviós.
 3. Posicions anatòmiques.
 4. Principis de mecànica corporal.
 5. Tècniques de mobilització, trasllat i acompanyament dels usuaris quan deambulen.
 6. Prevenció de riscos laborals en les tasques d’acompanyament dels usuaris que deambulen, trasllat i mobilització.
 1. Reconeixement de les situacions de risc: protocols i normes sobre quan intervenir. Avisos als professionals responsables.
 2. Tècniques d’actuació urgent.
 3. Manteniment de les farmacioles.
 1. Aplicació d’operacions de rentat de materials sanitaris.
 2. Procés de desinfecció. Mètodes i materials.
 3. Procés d’esterilització. Mètodes i materials.
 4. Prevenció d’infeccions.
 5. Eliminació de residus sanitaris.
 6. Prevenció de riscos laborals en les tasques de rentat del material sanitari.