Photoshop CS6

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

ATENCIÓ: AQUEST CURS NO INCLOU CAP LLICÈNCIA DE PROGRAMARI

Aprendre els principals conceptes de tractament digital de la imatge: captura, retoc, publicació web, impressió en paper, etc.

Conèixer els diferents mitjans que ofereix Photoshop per a l’edició digital d’imatges a l’hora de crear composicions amb un remat professional.

Organitzar l’espai de treball per optimitzar tant el temps com l’àrea de feina i tenir accés a les eines més utilitzades en cada moment.

Assimilar l’ús de les diferents eines ofertes per Photoshop per a la realització de collages, fotomuntatges, dissenys digitals, retoc de fotografies, etc.

Expressar la creativitat mitjançant la utilització de les diferents eines de treball i comandaments per portar a terme projectes professionals de disseny.

Fer possible la publicació dels treballs bé en mitjans digitals, bé en mitjans impressos.

Ampliar el coneixement de l’usuari sobre el programa en la seva versió CS6.

Aprofundir en l’aprenentatge de les possibilitats que ofereix aquest programa de disseny, com al personalització de l’entorn, la gestió de bridge, el treball per capes, els efectes i estils, les tècniques de retoc, els modes de color i calibratge, l’animació o l’optimització del programa, entre altres aspectes.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a obtenir coneixements sobre creació, edició, manipulació, tractament i publicació d’imatges, objectes 3D i vídeos mitjançant Photoshop CS6

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari). Es recomana disposar d’una llicència de Photoshop CS6.

Unitats temàtiques

 1. Photoshop CS6: novetats
 2. Primeres passes
 3. Dreceres de teclat i menús
 4. Menús i panells contextuals
 5. Panell història
 6. Gestor d’opcions preestablertes
 7. Menú ajuda
 1. Configuració d’un document nou
 2. Preferències de Photoshop
 3. Regles i graelles
 4. Guies i guies intel·ligents
 5. La barra d’estat i les seves opcions
 6. Desar documents
 7. Ajustar imatges per a monitors i impressores
 8. Adobe Bridge
 1. Resolució, mida i profunditat de bits
 2. Eines de mesura. Menú anàlisi
 3. Formats d’arxiu
 4. Histograma
 1. Mida del llenç i de la imatge
 2. Duplicació d’imatges
 3. Transformació d’imatges
 1. Tipus d’eines
 2. Operacions amb eines de selecció
 3. Menú de selecció: opcions
 4. Perfeccionar vores
 1. Introducció
 2. Pinzell
 3. Comptagotes
 4. Llapis
 5. Substitució de color
 6. Pinzell d’història
 7. Pinzell històric
 8. Pot de pintura
 9. Degradat
 1. Introducció
 2. Eliminar arèoles
 3. Màscares
 4. Màscara ràpida
 1. Introducció
 2. Com crear capes
 3. Tipus de capes
 4. Treballar amb capes
 5. Ordre d’apilament
 6. Organitzar capes
 7. Duplicar capes
 8. Combinar capes
 9. Bloquejar capes
 10. Opcions de fusió general de capes
 11. Altres opcions amb capes
 1. Introducció
 2. Introduir text o quadres de text
 3. Text horitzontal i vertical
 4. Màscara de text horitzontal i vertical
 5. Finestra de caràcter i paràgraf
 6. Revisió ortogràfica
 7. Deformar text
 1. Profunditat de color.
 2. Modes i gamma de color.
 1. De retoc.
 2. De transformació.
 3. Paràmetres d’imatge.
 1. Tipus de canals.
 2. Com es treballa amb canals.
 1. Introducció.
 2. Màscara de capa.
 3. Màscara vectorial.
 1. Traçats i formes vectorials.
 2. Panells de traçats.
 3. Entendre els traçats.
 4. Característiques.
 5. Transformar traçats.
 1. Funcionament del panell d’accions.
 2. Com crear una acció.
 3. Desfer accions i rectificar.
 1. Funcions de 3D.
 2. Crear objecte 3D.
 3. Interfície 3D.
 4. Elements dels objectes 3D.
 5. Treball amb objectes 3D.
 6. Interpretar i rasteritzar.
 1. Introducció a Camera RAW.
 2. Interfície de Camera RAW i paràmetres.
 1. Novetats d’edició de vídeo en CS6.
 2. Espai de treball.
 3. Inserir i ajustar vídeo.
 4. Edició de vídeo.
 5. Interpretar el vídeo. Solucions.