Mallorca Activa es presenta a Ariany

L’agent de Mallorca Activa, Fabiola Ocete, es reuneix amb el batle d’Ariany, Joan Ribot, per coordinar futures línies d’actuació conjunta

La plataforma Mallorca Activa s’ha presentat oficialment a Ariany. L’agent de Mallorca Activa, Fabiola Ocete, es va encarregar d’explicar al batle, Joan Ribot, i a l’AODL del municipi, Antonio Bergas, aquest nou projecte digital del Consell de Mallorca.

La reunió va tenir dues parts importants. Per una banda, es va explicar amb tot detall en què consisteix Mallorca Activa. Les diferents línies d’actuació d’aquesta plataforma, que dóna una especial atenció a tot el referent a la formació, l’emprenedoria, la feina i les empreses dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Per altra banda es va parlar de com es podrien desplegar al municipi d’Ariany algunes de les línies d’actuació de Mallorca Activa. També es va parlar de futures vies de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ariany i aquesta nova plataforma del Consell de Mallorca, així com de posar en marxa el directori d’empreses del municipi.

Entre els temes tractats, es va parlar de començar a fer difusió d’esdeveniments i cursos de formació organitzats pel municipi al calendari d’esdeveniments de Mallorca Activa. De fet, les festes d’hivern d’Ariany, que varen començar aquest passat dissabte 4 de desembre, ja s’ha afegit al calendari de la nostra plataforma.

Mallorca Activa és la nova plataforma digital del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants. La seva principal funció és la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

De esquerra a dreta: Antonio Bergas, AODL d’Ariany; Joan Ribot, batle d’Ariany, i Fabiola Ocete, agent de Mallorca Activa.