Llibres i fonogrames en català seran subvencionats amb 300.000 euros per part del Consell

A més de les subvencions a llibres i fonogrames, Política Lingüística ha tramitat 187 sol·licituds de subvencions per retolació en català

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística manté obert fins al 28 d’abril el termini per a sol·licitar subvencions de minimis de llibres i fonogrames en català que, amb un pressupost de 300.000 euros (250.000 euros a llibres i 50.000 euros a discs), té per objectiu augmentar el coneixement i la presència social de la llengua catalana alhora que es dona suport al manteniment de la indústria editorial i discogràfica en la llengua pròpia de Mallorca.

Poden optar a aquestes subvencions les obres editades entre l’1 d’octubre de 2020 i l’1 de juny de 2021, ambdós inclosos, sempre que siguin en català i s’hagin editat i consignat a l’Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca dins el termini de la convocatòria. Com a novetat, enguany no és necessari publicar el llibre en paper o editar el disc en format físic per optar a la subvenció.

Les obres han de ser en llengua catalana i estar escrites amb correcció estilística, gramatical i tipogràfica. Les obres que no compleixin aquest requisit seran objecte d’exclusió.

També és novedós enguany el fet que es empreses han de presentar la documentació (sol·licitud, annexos, justificació, etc.) de manera telemàtica.

Aquestes subvencions es convoquen des de l’any 1995, amb algunes interrupcions, i des del 2019 se n’ha incrementat la dotació fins a arribar a 300.000 €, quantitat que enguany també es manté. Tot i la situació de pandèmia, l’any passat se subvencionaren 133 llibres i 13 discs i s’exhaurí gairebé completament el pressupost destinat a aquesta finalitat; de manera que es compleix l’objectiu d’augmentar la presència en el mercat de publicacions en la llengua pròpia de Mallorca.

Les bases completes de les subvencions es poden consultar aquí.

Ajudes per a retolació

Paral·lelament a la recepció de peticions per a la convocatòria d’ajudes per l’edició de llibres i fonogrames, Política Lingüística tramita les 187 sol·licituds de subvencions per al foment de l’ús de la llengua catalana que implicarà una injecció de liquiditat a empreses del sector serveis, així com, indirectament, a impremtes i similars.

La dotació per a la línia destinada empreses era de 100.000 euros i ha rebut 148 sol·licituds per valor de 652.744 euros. Pel que fa les entitats sense ànim de lucre, la dotació és de 50.000 euros i s’han rebut 39 peticions per un total de 169.354 euros.

Amb aquest doblers, empreses i entitats duen a terme per exemple, etiquetatge de productes, cartells informatius, marxandatge, pàgines web del negoci i cartes amb codi QR, entre d’altres.

Pots accedir a totes les subvencions destinades als diferents sectors productius de Mallorca a través de la nostra secció d’Ajuts.