Nous ajuts del Departament de Cultura del Consell per a sales d’exhibició cultural privades

El Consell de Mallorca dedica 250.000 € en nous ajuts, a través del Departament de Cultura, per donar suport a equipaments culturals afectats per les limitacions sanitàries

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca ha convocat una línia de subvencions extraordinària de 250.000 € amb la finalitat de donar suport al manteniment d’establiments culturals de Mallorca dedicats a l’exhibició cultural amb esdeveniments com concerts, obres de teatre, i d’altres. El Consell ha publicat avui al BOIB aquests ajuts, per sostenir aquesta part del teixit empresarial cultural que també s’ha vist afectat per les limitacions imposades per la pandèmia de la COVID-19.

Cada sol·licitant pot rebre un màxim de 50.000 €. Per determinar la quantitat de l’ajuda es tendrà en compte la superfície de la sala, el nombre de treballadors de l’empresa i també la quantitat d’espectacles programats el 2019, darrer any abans de la pandèmia. Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des del 31 de maig.

Se subvencionaran aquelles despeses que hagi tingut l’entitat durant l’any 2020. Les factures han d’estar a nom de la persona/entitat beneficiària. Els pagaments s’han d’haver efectuat per la persona/entitat beneficiària.

Es consideren despeses subvencionables les ordinàries d’explotació realitzades en 2020:

  • Les despeses de personal i directius (salaris, cotitzacions…)
  • Subministraments (electricitat, aigua, gas…)
  • Lloguer de local
  • Despeses de manteniment del local
  • Contractació de serveis professionals (assessorament laboral, financer…)
  • Contractació de les activitats culturals dutes a terme en el període subvencionable (concerts de música en viu, espectacles teatrals, de dansa…)

El pagament de la subvenció s’efectuarà després de la concessió. El termini màxim per resoldre i publicar la resolució d’aquest procediment és de sis mesos, des de la data de publicació al BOIB de l’extracte d’aquesta convocatòria.

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la gestió d’establiments culturals ubicats a Mallorca dedicats a l’exhibició cultural en directe de caràcter privat. Els establiments culturals pels quals se sol·licita l’ajuda han d’estar en funcionament en el moment de presentar la sol·licitud d’ajuda, sense perjudici que per les mesures sanitàries derivades de la pandèmia, actualment no puguin estar oberts al públic.

Les persones o entitats interessades hauran d’omplir els models de sol·licitud d’aquesta convocatòria que estan disponibles a la seu electrònica del Consell de Mallorca apartat “Subvencions, ajuts beques i premis”.

La presentació de sol·licituds s’ha de fer a través del Registre electrònic del Consell de Mallorca.

En trobareu tota la documentació i tràmits a seguir aquí.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials i municipis de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.