Oberta la convocatòria del Consell de Mallorca per dinamitzar el teixit comercial, promoure l’economia local i el producte de Mallorca.

El departament de Promoció econòmica destina 1,7 milions d’euros a aquesta convocatòria.  El termini per presentar sol·licituds es va encetar el 10 d’agost i romandrà obert fins el 8 de setembre.

L’objecte d’aquesta convocatòria és el foment d’actuacions i projectes d’iniciativa pública i privada d’interès públic per a la promoció de l’economia local i el producte de Mallorca. Hi ha 4 línies diferents: Línia 1 per a associacions, fundacions i altres entitats; Línia 2 per a ajuntaments de Mallorca; Línia 3 per a microempreses i Línia 4 per a associacions, federacions i confederacions del petit i mitjà comerç.

Els ajuts per a la promoció es poden destinar a les següents accions:

  • Les fires i mostres comercials que promocionin el petit i mitjà comerç i els productes de Mallorca.
  • Les activitats i els projectes amb la condició que tinguin repercussió degudament justificada al projecte per a la promoció de l’economia local i/o el producte de Mallorca.
  • Les activitats dirigides al foment de l’emprenedoria empresarial i la cooperació empresarial dins l’àmbit local. En aquest apartat, s’hi inclouen, projectes de formació, reciclatge i adaptació a les exigències del mercat, d’assessorament i suport tècnic, així com de treball en xarxa.
  • Els projectes de dinamització i formació del petit i mitjà comerç local, les accions i les campanyes de promoció dels comerços tradicionals i de proximitat, així com dels productes locals i de proximitat i, en general, l’anomenat producte de circuit curt i tot el que l’envolta per reactivar l’economia local.

Si vols consultar tota la documentació d’aquest ajut visita la secció https://mallorcactiva.cat/portal-dajudes/