Segona visita a Llubí per assessorar al teixit empresarial

L’assessorament es va centrar en la segona línia d’ajuts gestionada pel propi ajuntament

L’agent de Mallorca Activa Margalida Serra ha tornat visitar Llubí per assessorar el teixit empresarial del municipi en la gestió de les subvencions de la línia COVID d’ajuts directes a pimes i empreses amb local d’atenció al públic.

A aquests ajuts extraordinaris hi podran accedir les empreses del municipi de Llubí, que desenvolupen la seva activitat al municipi, i que realitzen les següents activitats i no hagin demanat amb anterioritat l’esmentada subvenció:

a) Hotels, turisme d’interior i agroturismes.

b) Resta d’activitats econòmiques que hagin sofert una disminució d’ingressos els mesos de gener, febrer i març de 2021 igual o superior al 50% respecte als mateixos mesos de 2019.

S’han previst 2 Línies d’ajut:

a) Hotels, turisme d’interior i agroturismes (6000) màx. 1500 euros per establiment.

b) Resta d’activitats econòmiques que hagin sofert una disminució d’ingressos els mesos de gener, febrer i març de 2021 igual o superior al 50% respecte als mateixos mesos de 2019. (13672,74) màx. 750 euros per empresa o autònom.

Es pot trobar més informació d’aquests ajuts aquí.

L’equip d’agents de Mallorca Activa s’encarreguen d’assessorar a les empreses que desenvolupen la seva activitat econòmica als municipis per tal que puguin demanar aquests ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Mallorca Activa és la plataforma del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials i municipis de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.