| Matriculació | REGISTRES COMPTABLES DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL | Curs en línia Mallorca Activa |

Període d’inscripció: 29/01/2024  –   11/02/2024 Dates d’inici i finalització del curs: 13/02/2024 –   17/03/2024 Modalitat: Autoformació Durada: 35 hores. Objectius Registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant-hi el mètode comptable de

Llegir més sobre | Matriculació | REGISTRES COMPTABLES DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL | Curs en línia Mallorca Activa |

| Matriculació | PRÀCTIQUES DE PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA EN L’ÀMBIT CULTURAL | Curs en línia Mallorca Activa |

Període d’inscripció: 29/01/2024 – 11/02/2024 Dates d’inici i finalització del curs: 13/02/2024 – 17/03/2024 Modalitat: Autoformació Durada: 25 hores. Objectius Analitzar el concepte de xarxa associativa cultural valorant la capacitat

Llegir més sobre | Matriculació | PRÀCTIQUES DE PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA EN L’ÀMBIT CULTURAL | Curs en línia Mallorca Activa |

| Matriculació | GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ARXIU D’EXPEDIENTS I DOCUMENTACIÓ TRIBUTÀRIA | Curs en línia Mallorca Activa |

Període d’inscripció: 29/01/2024 – 11/02/2024 Dates d’inici i finalització del curs: 13/02/2024 – 17/03/2024 Modalitat: Autoformació Durada: 25 hores.   Objectius Explicar l’expedient tributari distingint els elements que el conformen.

Llegir més sobre | Matriculació | GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ARXIU D’EXPEDIENTS I DOCUMENTACIÓ TRIBUTÀRIA | Curs en línia Mallorca Activa |