Una agent de Mallorca Activa es desplaça a Porreres per impulsar la tramitació d’ajuts al municipi

Els ajuts de Porreres, per valor de 120.000 €, segueixen oberts

Una agent de Mallorca Activa ha visitat Porreres per tal d’impulsar la gestió dels ajuts municipals d’aquesta localitat, i que el mateix ajuntament ha posat en marxa, per un valor de 119.393,04 €.

Els representants damunt el terreny de Mallorca Activa, la nova plataforma del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, s’estan encarregant d’ajudar als consistoris en la gestió de les noves subvencions destinades al teixit empresarial de les localitats.

Aquests ajuts municipals extraordinaris ja estan en marxa a diferents municipis de Mallorca. En aquesta ocasió, la feina de l’agent Marga Serra es va desenvolupar a Porreres al llarg de dos dies.

El total dels ajuts per a les empreses de Porreres suposa 119.393,04 €, amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els autònoms, establiments, empreses o les entitats amb activitat econòmica a Porreres per a afrontar part de les pèrdues patides per la COVID-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

L’ ajut serà de 1.500€ per centre de treball o establiment aplicable a tots els epígrafs relatius a l’impost d’activitats econòmiques ( IAE) amb un màxim de dos establiments per un màxim de 3.000€

L’agent de Mallorca Activa s’ha encarregat d’atendre i assessorar un gran nombre de empreses i persones treballadores per compte propi que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Porreres per tal que poguessin demanar aquests nous ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19. 

A causa de la gran demanda que va tenir el servei, Marga Serra es tornarà a desplaçar a Porreres els pròxims dies, per seguir impulsant les sol·licituds d’aquests ajuts.

  • Dimarts, 8 de juny, de 10:00 a 13:30 h.
  • Dijous, 10 de juny, de 16:00 a 18:30 h.

L’atenció telefònica continuarà igualmente al llarg dels pròxims dies, al telèfon 610 582 939.

A aquests ajuts, que encara es poden demanar, hi poden accedir persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi que convoca l’ajut. Les empreses també han de tenir el domicili social o fiscal en el municipi de Porreres.

Mallorca Activa és la plataforma del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials i municipis de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.