Balanç de vuit mesos de Mallorca Activa

Més de 2.100 formacions impartides, tramitats 89 tipus d’ajuts al teixit econòmic i prop de 2.000 negocis inscrits al nou directori d’empreses és el balanç dels vuit primers mesos de Mallorca Activa

Algaida va acollir la presentació del primer balanç del programa Mallorca Activa, una iniciativa del Consell de Mallorca posada en marxa fa vuit mesos com a eina de reactivació del teixit empresarial i suport als municipis de menys de 20.000 habitants.

Mallorca Activa es va presentar al passat mes de febrer i des de llavors ofereix informació, suport, formació, assessorament telefònic individualitzat, eines digitals i recursos destinats a dinamitzar i activar el teixit productiu de l’illa mitjançant la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial. Es tracta d’un servei que funciona a través d’una plataforma web (www.mallorcactiva.cat) i un equip de deu agents desplaçats al territori que treballen directament amb els ajuntaments i el teixit empresarial de cada municipi.

En aquest acte, celebrat al casal Pere Capellà d’Algaida, han participat a més de la presidenta Catalina Cladera, la batlessa del municipi, Maria Antònia Mulet; la consellera de Presidència, Teresa Suárez; la directora insular de Coordinació i Projectes Estratègics, Margalida Amorós; agents del programa Mallorca Activa i regidors i regidores de l’ajuntament algaidí.

Vuit mesos de Mallorca Activa.

1.924 negocis de més de 30 municipis ja són al directori d’empreses del Mallorca Activa, una eina pionera per donar a conèixer tots els negocis dels municipis menors de 20.000 habitants. Es tracta del primer mapa d’empreses per localitats i tipologia, interessant per a tot tipus d’empreses, tant els que duen molts d’anys com els de nova creació i empreneduria, i al qual s’hi continuen afegint negocis de més municipis.

Mallorca Activa també ha creat el primer mapa d’espais de Cotreball de Mallorca (municipis de menys de 20.000 habitants), per posar en contacte treballadors i empreses, oferir-los un espai físic des d’on fer feina i al qual, de moment, ja hi ha 22 espais inscrits. Una eina especialment útil per a joves emprenedors i professionals estrangers desplaçats a Mallorca.

La posada en marxa d’una plataforma pròpia de formació en línia també ha estat un èxit. En els primers vuit mesos de funcionament ja s’han impartit 41 cursos de diferents branques professionals i registrat 2.133 inscripcions. Els cursos que més èxit han tengut són els d’idiomes, informàtica i formació sociosanitària. En aquest sentit, se seguiran impulsant les accions formatives que desperten més interès, sense deixar de banda la resta de temàtiques.

Quasi el 70% de les inscripcions les han fet dones i es pot dir que, si bé els municipis més grans concentren el gruix d’inscripcions, el percentatge d’usuaris és similar, i fins i tot, percentualment, la formació de Mallorca Activa arriba a més persones dels municipis més petits. Més de la meitat són treballadors per compte aliè, però també s’hi han format autònoms, empresaris i treballadors inactius que aposten per seguir-se formant. Per edats, la franja majoritària és la de persones d’entre 41 i 50 anys, tot i que també hi ha usuaris més joves, i alguns de més edat.

Es va posar en marxa, també pioner, un nombre de telèfon d’atenció directa que ha atès més de 4.400 cridades, que s’han convertit després en una ajuda en tramitació, en derivació a un servei específic o una altra ajuda.

Per tipologia d’ajuts, Mallorca Activa ha tramitat 89 tipologies d’ajuts, ja siguin d’àmbit municipal, ajuts directes del Consell de Mallorca, del Govern o estatals, així com altres tipus de sol·licituds.

Com a novetat, la plataforma Mallorca Activa s’ha incorporat a la xarxa de serveis públics empresarials de les Illes Balears coordinada per l’Institut d’Innovació Empresarial i aviat es crearà un apartat específic a la plataforma web destinat a fons europeus, amb informació i derivació d’ajuts i recursos disponibles, en contacte directe amb l’Oficina de Fons Europeus recentment creada pel Consell de Mallorca.

A més de la plataforma web, els agents de Mallorca Activa continuen desplegats pel territori i s’han convertit en figura de referència per als ajuntaments i per a les petites empreses, ja que informen de les novetats sobre ajudes a PIMES, de nous cursos disponibles i dates d’inscripció, iniciatives municipals i campanyes específiques que s’estiguin duent a terme al seu municipi.