Agents de Mallorca Activa visiten el viver d’empreses i cotreball del Centre Bit d’Inca

La visita, organitzada per l’IDI, va mostrar el viver d’empreses del Centre Bit a agents de diferents municipis de Mallorca

Agents de Mallorca Activa varen visitar el viver d’empreses del Centre Bit en una jornada organitzada per l’Institut d’Innovació de les Illes Balears.

Aquesta visita va comptar amb l’assistència d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), tècnics i tècniques amb l’objectiu d’afavorir la creació d’ocupació, diversificar l’activitat econòmica i crear llocs de treball. Aquests agents venien de diferents municipis de Mallorca, i acompanyaren la representació de Mallorca Activa.

El Centre Bit d’Inca ofereix, a través de l’IDI, un espai a persones emprenedores i empreses de creació recent. Aquest viver d’empreses permet a aquestes empreses tenir diferents serveis i un acompanyament per als seus projectes empresarials.

El Centre Bit combina l’oferta de locals, formació, assessorament i prestació de serveis per cobrir les necessitats bàsiques de petites empreses i millorar-ne les expectatives de supervivència.

Els agents de Mallorca Activa podran col·laborar traslladant aquest assessorament als municipis de menys de 20.000 habitants de la nostra illa.

Mallorca Activa és la plataforma del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.