“Al comerç, atenció al client en català”, els nous cursos de Mallorca Activa

Mallorca Activa i la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca posen en marxa una nova oferta educativa en línia per fomentar l’atenció al client en català als comerços de la nostra illa

“Al comerç, atenció al client en català” és el nom de la nova oferta educativa de Mallorca Activa, i que s’ha posat en marxa amb la col·laboració de la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca.

Mitjançant aquesta iniciativa, sofereixen dos tallers en línia per fomentar la llengua catalana com a llengua d’oportunitats i de dret social, promoure’n l’aprenentatge i l’ús, especialment en el món laboral, i afavorir que tothom pugui exercir el dret a utilitzar el català en qualsevol situació.

Els tallers s’adreçen a població de 16 anys o més, amb coneixements nuls o escassos de català oral, i que vulgui adquirir les competències bàsiques per poder atendre oralment els clients en català. Tindran prioritat les persones que ja treballen de cara al públic en un establiment comercial.

Fitxa del curs

Objectius

 • Aprendre el vocabulari i la fraseologia habituals per poder atendre en català el client oralment i resoldre les necessitats quotidianes del lloc de feina. 
 • Facilitar eines perquè l’aprenent tengui a l’abast models orals de comunicació amb el client, perquè pugui comunicar-s’hi en català bàsic, a fi d’atendre’l en aquesta llengua.
 • Entendre, llegir i escriure anuncis breus, i també notes, avisos i cartells curts i senzills, relacionats amb la feina de cada aprenent.

Continguts

Les estructures lingüístiques i el lèxic necessaris per:

 • Saludar i respondre a una salutació, i acomiadar-se.
 • Presentar-se i identificar-se (dir l’ofici, càrrec, etc., que s’exerceix). 
 • Agrair i respondre a un agraïment.
 • Disculpar-se. 
 • Respondre telefònicament els clients.
 • Demanar que es repeteixi o s’aclareixi el que s’ha dit.
 • Demanar i dir com es lletreja una paraula.
 • Demanar i donar informació concreta (descripció) sobre els objectes de l’entorn i dels productes que es venen. 
 • Demanar i donar la informació necessària per vendre un producte (qualitat, quantitat i mesura, preu, etc.).
 • Demanar i donar informació concreta sobre llocs. 
 • Demanar i donar informació temporal (hores, dies, mesos).
 • Llegir i escriure anuncis breus relacionats amb les feines que fan.

Metodologia

Partint d’una valoració individualitzada dels participants, s’aplicarà a les sessions una metodologia pràctica i s’afavoriran el treball en equip i l’autoaprenentatge. Es posaran a l’abast els recursos necessaris per assolir els objectius del curs.

Avaluació

Es mesurarà l’assoliment dels objectius plantejats. 

Els aprenents hauran de representar oralment alguna de les situacions més habituals que viuen diàriament a la feina i escriure algun text senzill i necessari dins el seu àmbit laboral, i es farà una avaluació contínua a partir del seguiment de les sessions.  

Personal docent

Maria Pia Verger, llicenciada en Filologia, amb molts d’anys experiència ensenyant català oral a adults, i impartint i organitzant cursos diversos de català inicial i tallers de lectura i escriptura. 

Durada 

Cada taller té una durada de 24 hores, distribuïdes en dues sessions setmanals d’una hora i mitja. 

Dates 

Els tallers es duran a terme durant els mesos de maig i juny de 2022.

Horaris

Taller 1 (matí): dimarts i dijous, de 10.00 h a 11.30 h

Taller 2 (horabaixa): dimarts i dijous, de 18.30 h a 20.00 h

Inscripció 

El cursos són gratuïts

El termini d’inscripció als tallers és des de l’11 fins al 20 d’abril.  

Una mateixa persona només es pot inscriure a un dels tallers. 

Places

El nombre de places dels cursos és limitat. Tindran prioritat els treballadors en actiu i les places s’atorgaran per ordre d’inscripció. 

Mallorca Activa és la plataforma digital del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

Si vols consultar tots els cursos de la nostra plataforma, visita la secció Mallorca Formació.