Next Generation UE: Restauració d’ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d’inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa

Ajudes per al foment d’activitats que contribueixin a la renaturalització urbana i fluvial, així com per a la mitigació dels riscos d’inundació, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus.

Next Generation UE: Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5000 habitants (Programa PREE 5000)

Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), amb la finalitat d’aconseguir i justificar una reducció en les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final respecte a la situació de partida.

Actuacions subvencionables:
●Millora de l’envolupant tèrmica
●Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
●Millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions d’il·luminació.

Aquestes actuacions seran aplicables a:
●Edificis d’habitatge unifamiliar.
●Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge.
●Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

També es podran fer actuacions sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats individualment o sobre parts d’un edifici.

Next Generation UE: Instal·lacions d’autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector

La convocatòria té com a objectiu poder dur a terme el programa d’incentius 4, la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge i, el programa d’incentius 5, la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

Next Generation UE: Convocatòria per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Les actuacions subvencionables inclouen la realització d’instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts renovables, destinades a la per a climatització i/o aigua calenta sanitària en habitatges:
● Tecnologies solar tèrmica
● Biomassa
● Geotèrmica
● Hidrotèrmica
● Aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire)

Next Generation UE: Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)

Aquesta línia de subvencions suporta a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Next Generation UE: Concessió directa d’ajudes per a projectes singulars d’energia neta a municipis de menys de 5000 habitants (Programa DUS 5000)

Es tracta de projectes únics d’energia neta local destinats a:

 • Millorar l’eficiència energètica dels edificis i infraestructures
 • Desplegar la generació renovable
 • Promoure la mobilitat sostenible.
  Els projectes únics d’energia neta local del PROGRAMA DUS 5000 hauran d’aconseguir la reducció de les emissions de diòxid de carboni, a través d’una o més de les mesures elegibles que s’enumeren a continuació:
  Mesura 1. Reducció de la demanda i del consum energètic en edificis i infraestructures públiques.
  Mesura 2. Instal·lacions de generació d’electricitat renovable per a autoconsum.
  Mesura 3. Instal·lacions de generació tèrmica renovable i xarxes de calor i/o fred.
  Mesura 4. Lluitar contra la contaminació lumínica, la il·luminació eficient i intel·ligent, Smart Rural i TIC.
  Mesura 5. Mobilitat sostenible.