L’ajuntament de Pollença posa en marxa una nova línia d’ajuts juntament amb el Consell de Mallorca i el Govern Balear

L’ajuntament de Pollença ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, destinats a empreses del municipi per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19.

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 403.188,54 €. Aquesta quantia és resultat de les següents aportacions: d’una banda, 136.666  del mateix Ajuntament de Pollença; d’altra banda, 133.261,27 € provinents del Consell de Mallorca; i finalment, 133.261,27 € provinents de Govern de les Illes Balears.

L’import de l’ajuda està compresa entre 1425 i 3.000 euros segons el nombre de treballadors de l´empresa o autònom.

Les empreses que vulguin accedir han de de tenir el seu domicili fiscal o la seva activitat en el municipi de Pollença. S’entendrà per domicili fiscal l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Si voleu tramitar aquests ajuts del municipi de Pollença, ho podeu fer a través del portal web de l´ajuntament de Pollença

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.