Nous ajuts Next Generation a Mallorca per a la rehabilitació energètica d’edificis

Aquesta partida dels fons Next Generation compta amb un pressupost de més de 500.000 € per a Balears, i hi poden accedir entitats locals de tot Mallorca

Ja es poden demanar els nous ajuts Next Generation per a actuacions a Mallorca del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000).

Aquest ajut Next Generation, ja disponible a Mallorca, està centrat en el programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), amb la finalitat d’aconseguir i justificar una reducció en les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final respecte a la situació de partida. El pressupost de la convocatòria és de 532.500 euros per a les Illes Balears.

Les actuacions subvencionables són les següents:

 • Millora de l’envolupant tèrmica
 • Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
 • Millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions d’il·luminació.

Aquestes actuacions seran aplicables a:

 • Edificis d’habitatge unifamiliar.
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge.
 • Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

També es podran fer actuacions sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats individualment o sobre parts d’un edifici.

A aquests nous ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis es podran acollir:

 • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública
 • Comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris
 • Propietaris de forma agrupada
 • Empreses explotadores d’edificis
 • Empreses de serveis energètics (ESE),
 • Entitats Locals i el sector públic institucional de les administracions públiques
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia

Als ajuts, gestionats pel Govern de les Illes Balears, s’hi pot accedir a través de l’Oficina de Fons Europeus del Consell de Mallorca i la Cambra de Comerç cridant al 971 710 188 (ext. 2226) o dirigint-vos via correu electrònic a ofemallorca@cambramallorca.com.

Si vols consultar tots els ajuts Next Generation a Mallorca, visita la secció Ajuts Mallorca.