L’IMAS recupera els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

Els Premis a la Innovació Social del Consell de Mallorca reconeixen la tasca transformadora d’iniciatives i projectes relacionats amb els serveis socials

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) reprèn els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social. Aquesta nova edició repartirà 48.000 € entre les persones i entitats guardonades. Les distincions es varen crear l’any 2008 amb l’objectiu de posar en valor l’important esforç de les entitats que aporten solucions innovadores als reptes socials. I tot i que s’han vist interrompudes els darrers dos anys per mor de la pandèmia, ja han tornat.

Els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social estan adreçats a persones i entitats de l’àmbit dels serveis socials, i ja es poden presentar les candidatures fins el divendres dia 10 de juny.

Criteris de valoració
  • Projectes d’actuacions municipals, insulars o de cooperació internacional, desenvolupades des de Mallorca i realitzades durant els anys 2019, 2020 i 2021 que siguin exemplars per l’impacte dels seus resultats damunt els drets socials, la qualitat de  vida o la igualtat d’oportunitats de les persones. Es valorarà que hagin contribuït a minimitzar els efectes de la crisi sanitària. També es tendrà en consideració el seu caràcter innovador, la cohesió social generada i la seva sostenibilitat. La capacitat de poder ser replicades en altres territoris o situacions de necessitat social és una altra de les característiques que es tindran en compte. 
  • Estudis i investigacions o publicacions que promoguin l’eficiència, l’agilitat i la sostenibilitat del sistema dels serveis socials en temes com, per exemple, els models de  gestió responsable de la despesa pública en el sistema de serveis socials, els instruments  de l’administració pública per a la millora social, les investigacions promogudes des del tercer sector, els estudis de conjuntura i anàlisi socioeconòmic dels observatoris, i qualsevol altre projecte  que pugui ser referència a l’àmbit dels serveis socials.
  • Campanyes de sensibilització. Es premiarà la publicació, programa, campanya  d’informació, sensibilització o formació, acció ciutadana, producte informatiu, audiovisual, pàgina web, xarxa social, o altres mitjans, que hagin aconseguit resultats d’impacte social transmetent una imatge positiva dels drets socials i de la participació ciutadana  per afrontar les necessitats, incloses les noves a conseqüència de la Covid-19, i els reptes socials.

Els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social 2022 reconeixen projectes que promoguin la innovació i la generació de valor públic per afrontar necessitats i reptes socials actuals. Igualment, han de ser capaços d’activar processos d’empoderament de la ciutadania per a la construcció d’una societat més justa i inclusiva a Mallorca.  

Distribució dels premis

Els 48.000 € es distribuiran en set premis: 

  • 10.200 € per al Premi Mascaró, atorgat a la candidatura que rebi una major puntuació.
  • 6.300 € per cada un dels Premis Innovació Social, que seran les sis candidatures següents en quant a puntuació.

A més d’aquests guardons s’estableixen dos reconeixements; un, a la trajectòria personal o professional d’una persona com a exemple per a la igualtat d’oportunitats i els drets socials i, un altre, a una entitat o grups d’entitats del tercer sector per la seva contribució a la transformació social cap a una societat més justa i inclusiva.

Igualment, també es realitzaran mencions específiques a iniciatives o projectes que, tot i no haver-se presentat a la convocatòria, es consideri que han de ser destacades com a projectes referents. Ni els reconeixements ni les mencions específiques tenen cap dotació econòmica. 

El Consell Assessor de Serveis Socials de l’IMAS és l’òrgan que proposarà els reconeixements i les mencions a projectes de Mallorca, Espanya o Europa que no s’hagin presentat als premis i es vulguin significar com a projecte referent i inspirador per al context dels serveis socials de l’illa. 

Professionals de l’àmbit dels serveis socials formaran part del jurat que decidirà les candidatures guanyadores en cada categoria. Podeu trobar tota la informació sobre les bases, els requisits i procediment de la convocatòria a la web de l’IMAS o a la seu electrònica del Consell de Mallorca.