Mallorca Activa ajudarà a Montuïri a dinamitzar el seu teixit empresarial

L’agent de Mallorca Activa, Sergi Cañellas, es reuneix amb representants del municipi de Montuïri per a dissenyar una estratègia de col·laboració

L’agent de Mallorca Activa, Sergi Cañellas, s’ha reunit amb l’AODL del municipi de Montuïri, Joana Maria Rossiñol, amb la finalitat d’impulsar la dinamització del teixit empresarial de la localitat.

La reunió, que es va fer al consistori montuïrer, va servir per tractar diferents qüestions. Dels temes tractats, cal destacar la posada en marxa d’una planificació que permetrà a l’agent Sergi Cañellas posar en marxa el nou servei d’atenció personalitzada a empreses al municipi. Per aquest motiu s’ha començat a dissenyar un pla estratègic que permetrà impulsar la col·laboració en aquesta localitat.

Les noves vies de formació de Mallorca Activa, les Jornades de Digitalització, els tallers formatius realitzats juntament amb la Cambra de Comerç de Mallorca i els futurs serveis de suport que es posaran en marxa, van ser altres temes tractats en la reunió.

Mallorca Activa és la plataforma digital del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants. La seva principal funció és la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa. Aquest objectiu s’aconseguirà mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.