Mallorca Activa i la dinamització del Pla de Mallorca

L’agent de Mallorca Activa, Raquel Madrigal, es reuneix amb representants de municipis del Pla i de la mancomunitat per a dissenyar una estratègia de col·laboració

L’agent de Mallorca Activa, Raquel Madrigal, s’ha reunit amb diverses AODL de municipis del Pla de Mallorca amb la finalitat d’impulsar la dinamització de la regió.

La reunió, que es va fer a Petra, va comptar amb la presència dels AODL de la Mancomunitat del Pla, Catalina Mir i Pedro Bergas; l’AODL de PorreresVictoria García; l’AODL d’Algaida, Elvira Salom, i la mateixa Raquel Madrigal.

Els temes tractats van ser nombrosos, però cal destacar la posada en marxa d’una planificació que permetrà a l’agent Raquel Madrigal poder accedir als petits municipis del Pla de Mallorca que actualment no compten amb un AODL. Per a això s’ha començat a dissenyar un pla estratègic que permetrà impulsar la col·laboració en aquestes localitats.

Les noves vies de formació de Mallorca Activa, les Jornades de Digitalització, l’assessorament presencial i els futurs serveis de suport que es posaran en marxa, van anar també altres temes tractats en la reunió.

Mallorca Activa és la plataforma digital del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants. La seva principal funció és la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa. Aquest objectiu s’aconseguirà mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.