Més de 300.000 € en ajuts per al teixit empresarial de Sant Llorenç des Cardassar

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar posa en marxa una nova línia d’ajuts amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme

L’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, destinats a empreses del municipi per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19.

El total dels ajuts per a les empreses de Sant Llorenç des Cardassar suposa 313.317,76 €, amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Sant Llorenç des Cardassar per a afrontar part de les pèrdues patides per la COVID-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

L’ajuda serà de 2.000,00 € per centre de treball o establiment, aplicable a tot el teixit productiu empresarial del municipi de Sant Llorenç des Cardassar, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 4.000,00€).

Les empreses que vulguin accedir han de de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Sant Llorenç des Cardassar. S’entendrà per domicili fiscal l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Si voleu tramitar aquests ajuts del municipi de Sant Llorenç des Cardassar, ho podeu fer a través del portal web ajutsmallorca.cat.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.