El Consell de Mallorca obre la convocatòria d’ajuts per al petit comerç

Ja es poden demanar aquests nous ajuts per a projectes de promoció de l’economia local i pal·liar els efectes de la COVID-19 al petit comerç i el producte de Mallorca

El Consell de Mallorca, a través del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, vol pal·liar els efectes que generen les mesures per controlar la COVID-19 i contribuir a mantenir la xarxa de petits comerços, a més de seguir impulsant la promoció econòmica local. Per aquest motiu s’ha obert una nova línia d’ajuts per a esdeveniments i projectes de promoció de l’economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca en el 2021, per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Aquests nous ajuts estan dividits en quatre línies:

  • Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, Associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d’actuació insular i federacions d’associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d’actuació insular, corporacions de dret públic que tinguin com a finalitat la promoció i la defensa dels interessos generals del comerç i la indústria i cooperatives sense ànim de lucre, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 27/1999 de cooperatives. 
  • Ajuntaments de l’illa de Mallorca.
  • Microempreses, segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, DOUE de 20 de maig de 2003 i societats cooperatives amb ànim de lucre. 
  • Associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d’actuació insular i federacions d’associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d’actuació insular. 

Els imports subvencionables en aquests nous ajuts per a la promoció de l’economia local i el petit comerç són els següents:

  • Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre: 285.000 euros (màxim 30.000 euros per entitat);
  • Ajuntaments: 310.000 euros (màxim 30.000 euros per entitat);
  • Microempreses i cooperatives: 385.000 euros (màxim 30.000 euros per entitat);
  • Associacions i federacions empresarials de petit i mitjà comerç: 20.000 euros (màxim 10.000 euros per entitat).

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.