Els nostres agents continuen la seva formació per millorar els serveis de Mallorca Activa

Els agents de Mallorca Activa segueixen millorant la seva formació, en aquest cas amb el tercer webinar organitzat per l’IDI

Un dels eixos principals de Mallorca Activa és la formació. I quan parlam de formació no ens referim únicament als diferents cursos que donam des d’aquesta plataforma. També ens referim als nostres agents, en permanent procés de formació.

Avui els nostres agents han fet el tercer curs del programa iemprèn, un programa de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. Centrat en la fase tutor del pla d’empresa, aquesta formació on line ha explicat a una vintena d’agents de Mallorca Activa, del SOIB i AODLs de diferents ajuntaments, com s’ha de fer un pla d’empresa i com gestionar els recursos financers.

Aquest era el tercer webinar d’una sèrie que ja ha repassat quins són els recursos per a emprendre, com és el funcionament de la intranet de iemprèn., quin és el perfil de les persones emprenedores i com s’ha d’establir el model de negoci a través d’un model canvas.

Iemprėn és un programa que dona suport a nous projectes empresarials, de forma personalitzada, des de la fase inicial de la idea de negoci fins a la posada en marxa del projecte, avaluant-ne la viabilitat per tal de facilitar el seu manteniment, creixement i èxit en el temps.

A més, posa a l’abast els recursos necessaris per emprendre: assessorament, formació, informació empresarial, ajudes i finançament, eines i publicacions, i espais en els quals col·laborar amb altres emprenedors. Uns recursos que, a partir d’ara, també seran a l’abast del teixit emprenedor dels municipis amb menys població de Mallorca.

Mallorca Activa és la plataforma digital del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.