En marxa els ajuts Next Generation a Mallorca per a projectes singulars d’energia neta

Aquesta partida dels fons Next Generation compta amb un pressupost de 1.368.894 € per a Balears, i hi poden accedir entitats locals de tot Mallorca

Ja es poden demanar els nous ajuts Next Generation per a inversions a projectes singulars d’energia neta local en municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000) de Mallorca, en el marc del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest ajut Next Generation, destinat a entitats locals, cerca impulsar projectes únics d’energia neta local a Mallorca amb diferents finalitats: millorar l’eficiència energètica dels edificis i infraestructures, desplegar la generació renovable i promoure la mobilitat sostenible.

Els projectes únics d’energia neta local del PROGRAMA DUS 5000 hauran d’aconseguir la reducció de les emissions de diòxid de carboni, a través d’una o més de les mesures elegibles que s’enumeren a continuació:

  1. Reducció de la demanda i del consum energètic en edificis i infraestructures públiques.
  2. Instal·lacions de generació d’electricitat renovable per a autoconsum.
  3. Instal·lacions de generació tèrmica renovable i xarxes de calor i/o fred.
  4. Lluitar contra la contaminació lumínica, la il·luminació eficient i intel·ligent, Smart Rural i TIC.
  5. Mobilitat sostenible.

A aquesta nova partida d’ajuts Next Generation a Mallorca per impulsar la energia neta hi poden accedir:

  • Autoritats locals
  • Qualsevol altra entitat supralocal amb personalitat jurídica pròpia
  • Els organismes autònoms i les entitats públiques dependents o vinculades a entitats territorials locals la funció de les quals sigui la gestió directa dels serveis públics locals, sempre que aquests organismes o entitats no desenvolupin activitat econòmica, per a la qual cosa ofereixen béns i/o serveis en el mercat.

Als ajuts, gestionats per l’IDAE, s’hi pot accedir a través de l’Oficina de Fons Europeus del Consell de Mallorca i la Cambra de Comerç cridant al 971 710 188 (ext. 2226) o dirigint-vos via correu electrònic a ofemallorca@cambramallorca.com.

Si vols consultar tots els ajuts Next Generation a Mallorca, visita la secció Ajuts Mallorca.