Mallorca Activa es presenta a Montuïri

L’agent de Mallorca Activa, Sergio Cañellas, es reuneix amb l’AODL de Montuïri, Joana Maria Rossiñol, per coordinar futures línies d’actuació conjunta

La plataforma Mallorca Activa s’ha presentat oficialment a Montuïri. L’agent de Mallorca Activa, Sergio Cañellas, es va encarregar d’explicar a l’AODL del municipi, Joana Maria Rossiñol, aquest nou projecte digital del Consell de Mallorca.

La reunió va tenir dues parts importants. Per una banda, es va explicar amb tot detall en què consisteix Mallorca Activa. Les diferents línies d’actuació d’aquesta plataforma, que dóna una especial atenció a tot el referent a la formació, l’emprenedoria, la feina i les empreses dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Per altra banda es va parlar de com es podrien desplegar al municipi de Montuïri algunes de les línies d’actuació de Mallorca Activa. També es va parlar de futures vies de col·laboració entre l’Ajuntament de Montuïri i aquesta nova plataforma del Consell de Mallorca, així com de posar en marxa el directori d’empreses del municipi.

Un dels punts que més interès va despertar a la reunió ha estat el de la part formativa de Mallorca Activa, un apartat en el qual ja es fa feina per posar en marxa noves convocatòries.

El nou calendari d’esdeveniments de Mallorca Activa també ha interessat a Montuïri, ja que s’està convertint en un referent de les activitats que es duen a terme a la nostra illa.

Mallorca Activa és la nova plataforma digital del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants. La seva principal funció és la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.