Un agent de Mallorca Activa es desplaça a Felanitx per impulsar la tramitació d’ajuts al municipi

L’Ajuntament de Felanitx ha posat en marxa una línia d’ajuts per valor de més de 444.000 €

Un agent de Mallorca Activa ha visitat Felanitx per tal d’impulsar la gestió dels ajuts municipals d’aquesta localitat, i que el mateix ajuntament ha posat en marxa, per un valor de 444.308,67 €.

Els representants damunt el terreny de Mallorca Activa, la nova plataforma del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, s’estan encarregant d’ajudar als consistoris en la gestió de les noves subvencions destinades al teixit empresarial de les localitats.

Aquests ajuts municipals extraordinaris ja estan en marxa a diferents municipis de Mallorca. En aquesta ocasió, la feina de l’agent Roberto Pérez es va desenvolupar a Felanitx.

El total dels ajuts per a les empreses de Felanitx suposa 444.308,67 €, amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Felanitx per a afrontar part de les pèrdues patides per la COVID-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Els ajuts que ha gestionat l’agent de Mallorca Activa suposen 1.500 € per centre de treball o establiment amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 3.000€).

L’agent de Mallorca Activa s’ha encarregat d’atendre i assessorar a 13 empreses i persones treballadores per compte propi que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Felanitx per tal que poguessin demanar aquests nous ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19. L’atenció telefònica continuarà al llarg dels pròxims dies al telèfon 617 361 409.

A aquests ajuts, que encara es poden demanar, hi poden accedir persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi que convoca l’ajut. Les empreses també han de tenir el domicili social o fiscal a Felanitx.

Aquestes unitats econòmiques han de tenir menys de 20 treballadors de mitja anual, computant els diferents centres de treball. També han de tenir una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.

Mallorca Activa és la plataforma del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials i municipis de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.