Una agent de Mallorca Activa es desplaça a Porreres per impulsar la segona convocatòria d’ajuts

Aquesta segona convocatòria d’ajuts de Porreres té un pressupost de més de 66.000 €

L’agent de Mallorca Activa, Margalida Serra, ha visitat Porreres durant dos dies per tal d’impulsar la gestió de la segona convocatòria d’ajuts municipals d’aquesta localitat, i que el mateix ajuntament ha posat en marxa, conjuntament amb el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, per un valor de 66.893,04 € €.

Els representants damunt el terreny de Mallorca Activa, la nova plataforma digital del Consell de Mallorca adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, s’estan encarregant d’ajudar als consistoris en la gestió de les noves subvencions destinades al teixit empresarial de les localitats.

El total dels ajuts d’aquesta segona convocatòria, per a les empreses de Porreres, suposa 66.893,04, i es podran sol·licitar fins al 16 de desembre o fins a exhaurir el pressupost. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els autònoms, establiments, empreses o les entitats amb activitat econòmica a Porreres per a afrontar part de les pèrdues patides per la COVID-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

La quantia que destinarà Porreres serà de 1.500 € per centre de treball o establiment, aplicable a tots els epígrafs relatius a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), i amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 3.000,00 €).

Al llarg d’aquests dos dies, l’agent de Mallorca Activa s’ha encarregat d’atendre i assessorar diferents empreses i persones treballadores per compte propi que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Porreres, per tal que poguessin demanar aquests nous ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19. 

L’atenció telefònica continuarà igualmente al llarg dels pròxims dies, al telèfon 610 582 939.

A aquests ajuts, que encara es poden demanar, fins al 16 de desembre o fins a exhaurir el crèdit, hi poden accedir persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi que convoca l’ajut. Les empreses també han de tenir el domicili social o fiscal en el municipi de Porreres.

Mallorca Activa és la plataforma digital del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials i municipis de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.