Visualització de dades a les pimes: transformant la informació en coneixement

La visualització de dades es la presentació de dades en format ilustrat o mitjançant gràfics

Saps què és la visualització de dades?

La visualització de dades és la presentació de la informació en format il·lustrat o gràfic, essencial per a entendre i analitzar conjunts de dades complexes. És una eina que converteix les xifres en representacions visuals, facilitant la interpretació.

Per què és important la visualització de dades?

Amb la profusió de dades en els negocis, processar-les adequadament és vital per al seu desenvolupament. La visualització ajuda a identificar patrons, tendències i millora la presa de decisions estratègiques.

Els beneficis per a les pimes són nombrosos:

  • Estalvi de temps i facilitació d’anàlisi: La representació visual simplifica la interpretació, estalviant temps que es pot invertir en altres àrees crítiques.
  • Detectar necessitats dels clients: Permet comprendre les preferències dels clients i adaptar estratègies de venda.
  • Millora de la presa de decisions: Accés ràpid a la informació facilita la presa de decisions informades.
  • Identificació d’àrees d’atenció o millora: Destaca les àrees que necessiten ajustaments, optimitzant els recursos.
Com es pot implementar un software de Visualització de Dades a les PIMES?

Sol·licitant l’ajuda del Kit Digital per a la categoria de Business Intelligence i analítica, aprofitant al màxim les dades de la teva empresa.

Visualitzar les dades no només és una eina, sinó una oportunitat per a les PIMES de Mallorca per aprofundir en el seu coneixement empresarial i optimitzar les seves operacions diàries. Amb l’ús efectiu de la visualització de dades, les PIMES poden navegar pel complex món de la informació i convertir-la en un avantatge competitiu.

L’OAPR Mallorca Activa és leina del Consell de Mallorca creada per impulsar actuacions de transformació digital i l’adopció de tecnologies digitals, pensada i al servei de les empreses, l’emprenedoria i el conjunt de treballadors i treballadores que fan feina per compte propi.

Continuem… 💪