ANDRATX AMPLIA LES ACTIVITATS QUE PODEN DEMANAR L’AJUDA DIRECTA

L’Ajuntament d’Andratx amplia els tipus de negocis que poden sol·licitar les ajudes directes dins la línia 2 de les bases reguladores de la convocatòria per les subvencions per als comerços, negocis i empreses del municipi.

El termini de presentació de les sol·licituds del següents epígrafs començarà avui divendres 07 de maig i finalitzarà quan s’acabi el crèdit pressupostari o, com a data límit, el 15 d’octubre de 2021 (no inclòs).

Els epígrafs que s´han afegit son els següents:

Del grup 644 Comerç a la menuda pa, pastisseria, confiteria i  productes lactis:
    • 644.1 Comerç a la menuda pa, pastisseria, confiteria i similars de llet i productes lactis
Del grup 647 Comerç producte alimentació i begudes en general:
    • 647.1 Comerç a la menuda de productes d’alimentació i begudes
    • 647.2 Comerç a la menuda de productes d’alimentació de menys de 120 m2
    • 647.3 Comerç a la menuda de productes d’alimentació de menys de 120-399 m2
Del grup 653 Comerç a la menuda d’articles per a l’equipament de la llar:
    • 653.2  Comerç a la menuda aparells d’ús domèstic
Del grup 751 Act. Annexes al transport terrestre:
    • 751.2 Guàrdia i custodia de vehicles
Del grup 855 Lloguer altres mitjans de transport:
    • 855.1 Lloguer  aeronaus de totes classes
    • 855.2 Lloguer d’embarcacions
    • 855.3 Lloguer de bicicletes
    • 855.9 Lloguer altres mitjans de transport N.C.O.P.
Del grup 973 Serveis fotogràfics i fotocopies:
    • 973.1  Serveis fotogràfics
    • 972.2 Màquines automàtiques fotografies i fotocòpies
    • 973.3 Servei còpies documents maquina fotocòpia

A l’enllaç podràs consultar tota la informació sobre l’ajuda. https://mallorcactiva.cat/ayudas/ajudes-extraordinaries-al-teixit-productiu-del-municipi-dandratx-per-minimitzar-limpacte-economic-de-la-crisi-sociosanitaria-derivada-de-la-covid-19/