L’Ajuntament d’Artà amplia el termini per sol·licitar ajuts per a bons descompte

Les empreses del municipi podran demanar aquests ajuts fins al 31 d’agost

L’ajuntament d’Artà ha posat en marxa una línia d’ajuts destinats a subvencionar bons descompte a les empreses del municipi d’Artà. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment i les condicions per atorgar subvencions en règim de concessió directa per raó d’interès públic, social i econòmic, denominades “bons descompte”, realitzades per l’Ajuntament d’Artà a manera de disposicions dineràries a favor d’empreses del mateix municipi.

La quantia destinada a atendre aquests ajuts per a bons descompte a les empreses d’Artà ascendeix a 175.000 euros. 

Amb aquesta subvenció es persegueix compensar, en la mesura del possible, els danys econòmics que han experimentat les botigues, bars, restaurants i hotels del municipi adherits a aquesta convocatòria a causa de la reducció dràstica de l’activitat econòmica del municipi a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

S’estableixen tres línies subvencionables per a aquests ajuts per a bons descompte a Artà, amb els següents imports:

Línia 1: comerç. 65.000 €.

S’estableixen descomptes de 10 € per compres superiors a 30 €. Tots els establiments que s’hi hagin adherit i compleixin els requisits han de rebre la mateixa quantitat de doblers per aplicar descomptes de 10 € a la clientela que efectuï compres de productes iguals o superiors a 30 €. Aquests descomptes s’han d’aplicar de forma correlativa fins que s’esgotin, sense poder fer discriminació alguna per client. L’import màxim per sol·licitant és de 3.000 €.

Línia 2: restauració. 75.000 €.

a) Restaurants: s’estableixen descomptes de 10 € per consumicions superiors a 40 €. Tots els establiments que s’hi hagin adherit i compleixin els requisits han de rebre la mateixa quantitat de doblers per aplicar descomptes de 10 € a la clientela que efectuï compres de productes iguals o superiors a 40 €. Aquests descomptes s’han d’aplicar de forma correlativa fins que s’esgotin, sense poder fer discriminació alguna per client. L’import màxim per sol·licitant és de 3.000 €.

b) Bars i cafeteries: s’estableixen descomptes de 5 € per consumicions superiors a 20 €. Tots els establiments que s’hi hagin adherit i compleixin els requisits han de rebre la mateixa quantitat de doblers per aplicar descomptes de 5 € a la clientela que efectuï compres de productes iguals o superiors a 20 €. Aquests descomptes s’han d’aplicar de forma correlativa fins que s’esgotin, sense poder fer discriminació alguna per client. L’import màxim per sol·licitant és de 3.000 €.

Línia 3: hoteleria. 35.000 €.

S’estableixen descomptes de 50 € per reserves de 2 vespres o més. Tots els establiments que s’hi hagin adherit i compleixin els requisits han de rebre la mateixa quantitat de doblers per aplicar descomptes de 50 € a la clientela que efectuï reserves per un mínim de 2 nits. Aquests descomptes s’han d’aplicar de forma correlativa fins que s’esgotin, sense poder fer discriminació alguna per client. L’import màxim per sol·licitant és de 3.000 €.

Ja s’hi pot accedir a aquests ajuts d’Artà formalitzant la sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Artà.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.