Treball en grup: taller de dinàmiques per autònoms i pimes centrat en la col·laboració i la innovació

L’OAPR Mallorca Activa impulsa la col·laboració empresarial a través d’un taller de dinàmiques de treball en grup per autònoms i pimes

En un esforç continu per fomentar la innovació i el creixement del teixit empresarial a Mallorca, l’Oficina Accelera Pime Rural Mallorca Activa va organitzar un taller recent que va transcendir les simples presentacions. Aquesta iniciativa va abordar no només la transformació digital, sinó també com la col·laboració pot esdevenir un motor clau per al progrés dels autònoms i les petites empreses que volen fer treball en grup.

Introducció a la transformació digital

En una era on la tecnologia condiciona la manera com ens comuniquem i gestionem els nostres negocis, el taller va iniciar-se explorant aquesta transformació digital. Amb un accent en l’aprenentatge constant i l’aplicació pràctica de noves eines, els participants van descobrir maneres de potenciar les seves empreses a través de les últimes innovacions tecnològiques.

Dinàmica de col·laboració entre empreses

El taller de treball en grup va destacar-se per una dinàmica única: la col·laboració entre empreses. Aquesta sessió va permetre als participants abordar els desafiaments d’altres empreses des d’una perspectiva fresca. Mitjançant suggeriments escrits en post-its, es va fomentar un intercanvi ric d’idees i solucions innovadores.

Instruccions de la dinàmica

Les empreses van exposar els seus reptes, i les altres participants van respondre amb suggeriments concrets. Aquesta metodologia d’intercanvi d’idees va crear un entorn dinàmic i participatiu, estimulant la creativitat i la col·laboració.

Fotos del taller de treball en grup

Les imatges capturades durant el taller reflecteixen el nom de les empreses que van presentar els seus desafiaments i les solucions aportades pels companys participants en post-its. Aquesta evidència visual destaca la concreció i la riquesa de les aportacions, mostrant com la col·laboració pot generar solucions noves i efectives.

Més enllà d’un mer esdeveniment, aquest taller va ser una plataforma per fomentar la col·laboració i la innovació local. Les diverses perspectives i la visió externa posen de manifest com, col·lectivament, podem superar desafiaments i impulsar el creixement empresarial a la comunitat.

L’OAPR Mallorca Activa és leina del Consell de Mallorca creada per impulsar actuacions de transformació digital i l’adopció de tecnologies digitals, pensada i al servei de les empreses, l’emprenedoria i el conjunt de treballadors i treballadores que fan feina per compte propi.

Continuem… 💪